HATME-İ HACEGAN

Kur’an- ı Kerim, yerdeki ve gökteki bütün yaratılmışların Allah’ı tesbih ettiğini bir çok defa vurgular. Demek ki  kainatta insandan başka Allah’ı zikretmeyen, gaflette olan hiçbir varlık yok. Kainat, dengesini zikir ve tesbihatla buluyor. Öyleyse insanında yaratılış dengesini bulması , huzur ve sukûna ermesi ancak zikirle mümkündür. Hem de varlık sebebi olan Yüce Yaratıcı’yı bir an dahi unutmadan…

Ferdi olarak yahut cemaatinle Allah’ı zikretmenin değişik şekilleri vardır. Her birinin kendine ait özellikleri ve güzellikleri mevcuttur. Cemaat halinde yapılan zikrinde ayrı bir bereketi ve güzelliği vardır. Cenab-ı Hakkı zikrederken kainatla birlikte aynı ritmi yakalamak, aynı heyecanı hissetmek büyük bir saadettir.

Allah Rasulü sav efendimiz cemaat halinde Allah’ı zikretmeye teşvik ederek, şöyle buyurmuştur:

“Herhangi bir topluluk, Allah Tealayı zikretmek üzere oturursa melekler orayı kuşatır, ilâhi rahmet orayı kuşatır, İlahi rahmet onları kaplar, üzerlerine sekinet iner. Allah da onları kendi katındakiler yanında anar.” (Müslim ,zikir, 39)

“Cennet bahçelerine uğradığınızda çokça istifade edin. Sahabe-i Kiram, “cennet bahçeleri nedir? Diye sorunca Efendimiz (sav) : Cennet Bahçeleri zikir halkalarıdır, buyurdu.”(Tirmizi, Davet)”

“Bir topluluk sırf Allah rızası için toplanır ve Allah’ı zikrederlerse, görevli bir melek, semadan onlara şöyle seslenir: “Günahlarınız affedilmiş olarak kalkın, hiç şübhesiz, kötülükleriniz iyiliğe çevrildi.” (ahmed, el-müsned)

Bir defasında müridler, Sadat-ı Kiram’dan Seyyid Abdülhakim el-hüseyni el-bilvanisi (k.s) Hazretlerine: “Efendim biz hatme yapıyoruz, Sadat-ı Kiramda hatmeye çok önem veriyor.Hatmelerin bize faydası nedir?” diye sordular. Bunun üzerine o, şunları anlattı:

“Faydası çoktur. Diyelim ki Allah Rasülü (sav) bize “Sen ümmetime yararlı gördüğün bir Amel öğret demiş olsa bilir misiniz ben neyi tavsiye ederim? Hatme yapmalarını tavsiye ederim. Neden derseniz, hatmenin reisi Allah Rasulü Muhammed Mustafa  (sav) Efendimizdir. Hatme duası okunmaya başlayınca, Allâh Rasulü (sav) Efendimizin rûhaniyeti başta olmak üzere, bütün Sadat-ı Kiram o halkaya gelir. Orada bulunan bütün insanların isteklerini kayıt ederler. Onların bu isteklerini doğrudan Allah Teâlâ’ya sunarlar. Allah rasulü (sav) Efendimiz’in götürdüğü istekler hiç reddedilir mi dersiniz?

Mehmet Gayretli Hacegan / Zikir Adabı ve Hatme Duası

About these ads